شکرگزاری_سلامت روح و جسم

| زکات علم نشر آن است

شکرگزاری شکرگزاری
قرآن آنلاین
آموزش اقسام نمازها
ادعیه و زیارت نامه ها
آشپزی به سبک شکرگزاری
 تازه های فرهنگ و معارف تازه های پزشکی


  •    بررسی 3 نوع شایع درد در ناحیه شکم
  •    برای تقویت قدرت بینایی خود، این نکات را هرگز فراموش نکنید!
  •    ارتباط عجیب ما بین کم‌خونی و ابتلا به آلزایمر
  •    توصیه‌های عصرانه‌ای مهم برای روزهای گرم و سرد سال

 تازه های روان شناسی تازه های دندان پزشکی  آمار

مطالب درج شده تا به این لحظه: عنوان
جدیدترین به روز رسانی:

 پراکندگی جغرافیایی

Free counters!
نرم
سامانه

شکرگزاری

با یک کلمه...


 نویسنده: میلاد عابدینی   انتشار: چهارشنبه 2 دی 1394، 23:42

جملات| خانواده و سبک زندگی|


انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود:


کلمه میتواند تو را مشتاق کند مثل :

"دوستت دارم"


تو را ویران کند مثل :

"از تو بیزارم"


تو را تلخ کند مثل :

"خسته ام"


تو را سبز کند مثل :

"خوشحالم"


تو را زیبا کند مثل:

"سپاسگزارم"


تو را سست کند مثل :

"نمیتوانم"


تو را پیش ببرد مثل:

"ایمان دارم"


تو را خاموش کند مثل:

"شانس ندارم"


کلمه میتواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم،

ازهمین نقطه تغییر میکنم،

ازهمین دم یک طرح نو میزنم،


می توانم...


می خواهم...


میشود.

شکرگزاری

مثل خدا باش...


 نویسنده: میلاد عابدینی   انتشار: دوشنبه 30 آذر 1394، 22:57

جملات| خانواده و سبک زندگی|


خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !

مثل خدا باش،

با مظلومان و درماندگان دوستی کن …


مثل خدا باش،

عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …


مثل خدا باش،

در رفتار با همه ی مردم عدالت را رعایت کن …


مثل خدا باش،

بدون توقع و چشم داشت نیکی کن …


مثل خدا باش،

بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …


مثل خدا باش،

با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …


مثل خدا باش،

اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش ...


مثل خدا باش،

برای اطرافیانت دلسوزی کن ...


خلاصه این که مثل خدا باش،

مهربان تر از همه ...

شکرگزاری

ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ...


 نویسنده: میلاد عابدینی   انتشار: دوشنبه 30 آذر 1394، 00:32

جملات| خانواده و سبک زندگی|


ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﮏ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!ﺍﺯ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﺥ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﺒﺰﯼ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻥ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﮑﻪ ﯼ ﯾﻪ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻥ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !ﺍﺯ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !
شکرگزاری

چادر حرمت دارد...


 نویسنده: میلاد عابدینی   انتشار: دوشنبه 23 آذر 1394، 21:40

جملات| عفاف و حجاب|


چادر به سری که زیر چادر روسری یا مقنعه ندارد

و در هر حرکت و یا باز و بسته شدن چادر

تمام موهای سر و گردن زیر چادر و گوشواره و گلو بند و ...نمایان می شود،

●چادر به سری که در زیر چادر لباس های تنگ و چسبانی می پوشد

که با هر بار باز و بسته کردن آن تمام برجستگی های بدنش آشکار شود،

●چادر به سری که جوراب های نازک و بدن نما می پوشد

و چادر خود را آن قدر جمع و جور می کند

و بالا میبرد تا پاهای او نمایان باشد،

●چادر به سری که برق چادرش از چند فرسخی!

توجه نامحرمان را به خود جلب می کند و حجم بدنش در زیر آن پیدا است،

●چادر به سری که چادرش آن قدر نازک است

که تمام لباس های زیر چادرش از دور مشخص است،

●چادر به سری که در زیر چادر،پیراهن آستین کوتاهی پوشیده است

که با هر بار بیرون آمدن دست از زیر چادر، تا آرنج او نمایان شود،

.

خلاصه چنین چادر به سری هرگز دارای حجاب اسلامی نیست...

چادر پیش از آنکه آداب داشته باشد، حرمت دارد... حرمتش را نشکن! .

.

چادر آداب دارد...

آدابش را که شناختی، وابسته اش میشوی... .
شکرگزاری

مذاکرات 1+1 بین من و خدا


 نویسنده: میلاد عابدینی   انتشار: چهارشنبه 28 آبان 1393، 11:37

فرهنگ و معارف| جملات|


شکرگزاری خداوند - تشکر از خدا - چگونه خدا را شکر کنیم - سایت شکرگزاری -سیب- وب سایت شکرگزاری مذاکرات
    خدایا شکرت...
1) خدایا: من لذت گناه راترک می کنم،

در مقابل شما تحریم لذت مناجات را از من بردار...

۲) خدایا: من کسانی راکه شما دوستشان نداری را ترک می کنم،
و در مقابل شما لذت باخود بودن را به من بده...

۳) خدایا: من پناهگاه شیطان راترک می کنم،
و در مقابل شما پناهگاه امن خودت را به من بده...

امروز روزاول مذاکره است...

خدایا برای شفاف سازی گام اول را من برمی دارم،
 و سانترفیوژهای گناه را که شیطان در وجودم برپا کرده یکی یکی و با کمک شما از کار می اندازم ، هسته درونی ام را خودت غنی سازی کن ...

 در کنار این که معترفم که "و ما توفیقی الا بالله" در عین حال معتقدم:

آدم شدن حق مسلم ماست...! 

نرم
سامانه
  جدیدترین مطالب
 همیاری
تنها با یک کلیک شکرگزاری را در گوگل محبوب نمایید


  گشایش
هم اکنون چند صلوات را برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) می فرستید؟


  اشتراک مطالب
جهت دریافت روزانه مطالب آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید

Delivered by FeedBurner
ویزیت رایگان_درمان رایگان بیماری ها
  دوستان
  تبلیغات
جدیدترین اخبار
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات